http://www.pantasiam.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

HOME

ABOUT COMPANY

PRODUCTS

CONTACT

ORDER

CONSTRUCTIONS

ผลิตภัณฑ์ จุลินทรีย์
BIOFAST & BIOBEST :  Is a microbiological product countaining 2 beneficial bacteria plus enzymes and 2 yeast cells acting in symbiosis, It is most environmental friendlly. BIO poses no treat whatsoever to animal lives or other liveing beings, Biobest is effectively on eliminating bad smell, grease and fat oil cut, reduce tosic gases and pathogenic micro-organism which are life threatening.

BIOFAST & BIOBESTได้คิดส่วนผสมของจุลินทรีย์ที่คัดสายพันธ์พิเศษที่มีประโยชน์และปลอดภัยต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์ประกอบด้วยแบคทีเรีย 2 ชนิด และยีสต์ 2 ชะนิด ที่อยู่ด้วยกันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของสิ่งมีชีวิตที่ต่างกัน (Symbiosis) มีคุณสมบัติพิเศษในการย่อยสลายสารอินทรีย์, ย่อยไขมัน, กำจัดกลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นที่เกิดจากไขมัน โดยมีส่วนผสมของ Enzymes และที่สำคัญคือกำจัดเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโทษต่อคนและสัตว์อย่างได้ผล.  >>>

BIOFAST :

 • Reduce bad smells, rancid odor and fat.
 • Decrease BOD, dispersion and organic matter in waste water.
 • Against pathogens i.e. Clostridium, Vibrio Cholerae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella etc.
 • Increase efficiency of sewage treatment. 

ไบโอฟาสท์ :  เป็นจุลินทรีย์ สูตรเข้มข้น เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม, ตึกสูง, อาคารชุด, โรงแรม, โรงพยาบาล, และอื่นๆ

 • ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นของน้ำเสีย และ กลิ่นเหม็นหืนที่เกิดจากไขมัน.
 • ช่วยลดค่าบีโอดี BOD Loading, ย่อยสลายสารอินทรีย์, ไขมัน, และ ตะกอน แขวนลอย.
 • ลดปริมาณสลัดจ์ และค่าใช้จ่ายในการกำจัดสลัดจ์.
 • ช่วยประหยัดไฟฟ้าในการเติมอากาศ, ลดการซ่อมบำรุงเครื่องจักร.
 • ช่วยกำจัดเชื้อก่อโทษที่พบได้ในระบบบำบัดน้ำเสีย โดยกระบวนการชีวภาพ.
 • กำจัดกลิ่นแก๊สพิษ เช่น แอมโมเนีย, ไฮโดรเจนซัลไฟด์.
 • ช่วยรักษาค่าน้ำทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเสมอ.
 
ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติบำบัดสุขภาพ
ระบบหยุดสูบบุหรี่ ด้วย Venturi แบบสบายๆ ด้วยการลดจำนวนน้ำมันดิน(Tar) และนิโคตินทีละเล็กละน้อยจากการสูบบุหรี่เข้าสู่ปอด เมื่อถึงสัปดาห์ที่ 4 ผู้สูบบุหรี่จะมีความต้องการนิโคตินน้อยลงหรือไม่ต้องการอีก และที่สำคัญคือรสชาติของบุหรี่จะไม่เปลี่ยน ซึ่งเป็นเวลายาวนานกว่า 40 ปีแล้ว ที่ได้ช่วยคนจำนวนมากหยุดสูบบุหรี่ได้... อุปกรณ์กรองควันบุหรี่ ทาร์การ์ด ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในการกรองหรือดักน้ำมันดิน(Tar) และนิโคติน, ลดกลิ่นเหม็น และสารพิษออกจากควันบุหรี่ก่อนเข้าสู่ปอด และร่างกายของท่าน แต่เวลาที่ใช้ TarGard จะไม่ทำให้รสชาติของบุหรี่เปลี่ยนไป, ป้องกันคราบรอยเปื้อนจากทาร์ ที่ติดบนฟัน และเล็บ, สามารถสูบบุหรี่ยี่ห้อที่ท่านชอบได้ตามปกติ แต่ที่สำคัญท่านจะได้เห็นคราบของทาร์และนิโคตินที่ติดอยู่ในตัวกรองบุหรี่ มันจะกระตุ้นให้ท่านอยากเริ่มระบบหยุดสูบบุหรี่ต่อไป...
Main Contractor and or Sub-Contractor

 

 
 

 Main Contractor and or Sub-Contractor

Civil Construction Project

Road, Bridge, Dam, Airbase Project

Condominium, Apartment, Building

Railway and Station Building Project

Architect, Engineering, Consultant Services

Construction Management Consultant

Manpower Force Management Control

International Investment Consultant

International Corporation Legal Consultant

 

view
view